rokita wspólnoty mieszkaniowe, zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami,nieruchomości. rokita, wspólnoty mieszkaniowe, administrowanie zarządzanie nieruchomościami. Mamy kontakty z bankami specjalizującymi się w udzielaniu kredytów w których Wspólnoty otrzymują zwrot 25% wartości inwestycji (BOŚ i BISE), z Agencją Poszanowania Energii w sprawach tworzenia audytu energetycznego oraz z firmami wyspecjalizowanymi w produkcji i wykonywaniu dociepleń elewacji. rokita, administrowanie, wspólnoty mieszkaniowe, nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami Firma "ROKITA 2000" działa od 1999 roku na podstawie zezwolenia Nr 31351 wydanego przez Urząd Gminy Warszawa Centrum Dzielnica Mokotów i reprezentowana jest przez właściciela - Mirosława Rokitę posiadającego licencję zarządcy nieruchomości. Wiedza zdobyta na wykładach i szkoleniach w Mazowiecko - Podlaskim Stowarzyszeniu Zarządców Nieruchomości w zakresie sporządzania planów i zarządzania nieruchomościami, zatrudnienie licencjonowanych zarządców oraz doświadczenie nabyte przy przejmowaniu i prowadzeniu nieruchomości, pozwoli nam dobrze wypełnić obowiązki wynikające z administrowania Państwa nieruchomością. Firma obsługuje ponad 50 Nieruchomości w większości z terenów Śródmieścia, Mokotowa, Służewca, Pragi Południe, Ochoty i Zielonki. Ewidencję księgową prowadzi Krzysztof Dziewior (autor książki pt. "Ewidencja księgowa wspólnot mieszkaniowych") a kontrolę merytoryczną nad sprawami zarządzania wykonuje Włodzimierz Witakowski. Osoby te znane są na forum Wspólnot Mieszkaniowych z wielu artykułów w profesjonalnym miesięczniku "Mieszkanie i Wspólnota". Firma "ROKITA 2000" zatrudnia pięciu licencjonowanych zarządców i pięciu administratorów, współpracuje również z inspektorami nadzoru budowlanego z uprawnieniami na budynki zabytkowe, z firmami sprzątającymi i firmami konserwacyjno - naprawczymi. Przed przystąpieniem do prac remontowych organizujemy konkurs ofert w celu wyboru wykonawcy a następnie projekt umowy. W trakcie remontu koordynujemy działania współpracując z organami nadzoru budowlanego i służb administracji publicznej. Regularnie przekazujemy właścicielom informacje o stanie ich konta a w przypadku zaległości prowadzimy windykacje należności włącznie z przygotowaniem pozwu o nakaz zapłaty w trybie upominawczym.
rokita, wspólnoty mieszkaniowe, administrowanie zarządzanie nieruchomościami O firmie Kontakt
Tło
O firmie

Firma „ROKITA 2000” działa od 1999 roku na podstawie zezwolenia Nr 31351 wydanego przez Urząd Gminy Warszawa Centrum Dzielnica Mokotów i reprezen-towana jest przez właściciela - Mirosława Rokitę

Finanse

Mamy kontakty z bankami specjalizującymi się w udzielaniu kredytów w których Wspólnoty otrzymują premię termomodernizacyjną, z Agencją Poszanowania Energii w sprawach tworzenia audytu energetycznego oraz z firmami wyspecjalizowanymi w produkcji i wykonywaniu dociepleń elewacji.

Jak działamy

Przed przystąpieniem do prac remontowych organizujemy konkurs ofert w celu wyboru wykonawcy a następnie przygotowujemy projekt umowy. W trakcie remontu koordynujemy działania współpracując z organami nadzoru budowlanego i służb administracji publicznej.

Regularnie przekazujemy właścicielom informacje o stanie ich konta a w przypadku zaległości prowadzimy windykacje należności włącznie z przygotowaniem pozwu o nakaz zapłaty w trybie upominawczym.

Zaloguj się
Onyx